Onze Visie

Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Het hebben van werk en bestaanszekerheid moet voor een ieder bereikbaar zijn.

Bij Prometheus benaderen wij de mens vanuit een holistisch perspectief. Holisme is de levensovertuiging waarbij de essentie is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dit betekent dat wij naar het geheel van de mens kijken in zijn functioneren. Wij hebben oog voor het geestelijk welzijn, het maatschappelijk welzijn en de sociale context.

“ We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk” aldus Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans.

“ We zitten in een transformatie van een verouderd EGO gedreven tijdperk naar een nieuw ECO gedreven tijdperk.” aldus Otto Scharmer, hoogleraar Massachusetts Institute of Technology.

Vanuit deze Holistische visie trachten wij de mens te inspireren om bewust te worden van dit transformatieproces, naar een meer eco-bewust systeem, waarin wij met elkaar en met de natuur meer in evenwicht leven.

Stapsgewijs werken we samen naar een nieuwe uitdaging

Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend, al helemaal niet als je bijvoorbeeld door omstandigheden een tijdje uit de roulatie bent. Middels een planmatige aanpak begeleiden we deze mensen naar een baan toe.