Over Prometheus

Stichting Prometheus is voortgekomen uit de constatering dat bepaalde groepen mensen de aansluiting missen met de maatschappij. Deze afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook in de huidige crises periode steeds groter. Uit ervaring weten wij dat naast materiƫle beperkingen de fysieke en mentale beperkingen een grote rol hierin spelen. Ons doel is dan ook om terug te gaan naar de menselijke maat en van daaruit te onderzoeken wat de verborgen talenten zijn van deze mensen.

Zoals Prometheus in de Griekse Mythologie het vuur aan de mens heeft gegeven, zo willen wij het innerlijk vuur aanwakkeren van de mensen die wij begeleiden.

Hoe wij overheidsinstanties ontzorgen in de strijd tegen werkloosheid.

Vrijwilligerswerk

Door vrijwilligerswerk te doen, kun je weer werkritme opdoen en uit je sociaal isolement komen. Je zet hiermee een eerste stap richting re-integratie naar de maatschappij en je verhoogd hiermee de kans op een toekomstige betaalde baan.

Training en Coaching

Door middel van trainingen en persoonlijke coaching gesprekken helpen we de werkzoekenden om een duidelijke richting te kiezen en zo stappen te zetten naar de voor hun gewenste toekomst.

Ondernemers begeleiding

Vele werkzoekenden hebben de wens om zelfstandig te ondernemen, maar weten niet waar te beginnen. Prometheus helpt om de eerste stappen te zetten richting zelfstandig ondernemerschap.

Discipline en Werkethiek

Het is logisch dat wanneer iemand een bepaalde periode niet heeft gewerkt deze de benodigde discipline en werkethiek mist. Ook hierin wordt je door ons ondersteund.

Doelgericht werken

Met de juiste motivatie en door je te leren focussen op je doel ben je veel beter in staat om dat doel ook echt te bereiken. Hierbij ondersteunen we jou in het bereiken van jouw doelstellingen.

Talent ontdekking

Iemand die niet weet wat hij/zij wil is moeilijk te helpen.
Met een persoonlijkheidstest kunnen we er achter komen wat jouw talent is.

Stapsgewijs werken we samen naar een nieuwe uitdaging

Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend, al helemaal niet als je bijvoorbeeld door omstandigheden een tijdje uit de roulatie bent. Middels een planmatige aanpak werken we stap voor stap samen naar jouw ideale baan toe.