Job coaching

Een jobcoach zijn is een vak op zich. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden.

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door het UWV of de gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van regulier of beschut werk.

Bij ons begint de jobcoaching al op het moment dat je het eerste gesprek ben aangegaan. Tijdens onze uitgebreide intake met jou bespreken wij alle leefgebieden met je om te achterhalen wat maakt dat jij afstand ervaart tot arbeid. Onze jobcoach bezoekt je ook op het werk om te zien hoe het gaat. Hij zal met je werkgever en eventueel collega‚Äôs in gesprek gaan om te bezien wat kan helpen om jou tot een gewaardeerde collega te maken. 

De jobcoach is ook de aangewezen persoon die naar jou luistert en oplossingen aandraagt voor problemen die zich voordoen. Het kan een probleem met het werk zijn, maar ook voor de problemen die te maken hebben met jouw andere leefgebieden zal hij een luisterend oor hebben.

Geef mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan

Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend, al helemaal niet als je bijvoorbeeld door omstandigheden een tijdje uit de roulatie bent. Middels een planmatige aanpak begeleiden we deze mensen naar een baan toe.